Váš nákupný košík je prázdný!
  • Slovenčina
  • English
Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo zaregistrovať.

Distribútor / Výrobca / Povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 

Distribútor :  Ing. Alexandra Majeríková, BAXEL, s.r.o., Slovenských Dobrovoľníkov 30, 010 03 Žilina

Výrobca:  BEKRA, Handelsges.m.b.H., 4850, Timelkam, Atterseestrase 52, AUSTRIA 

 

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

* Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

* Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu, počas prepravy na konkrétknu adresu

* Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. 

 

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

* Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.

* Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

 

 

Back to Top
Loading...
Loading...
Loading...